Sabtu, 10 Januari 2009

awal tahun 2009

keur saurang dulur di sukabumi..

Taun anyar urang(1430hijriah) mahgeus liwat kamari nya Lur...skadar refleksi;taunkamari mah urang teh civitas kampus keneh, ayeuna?kamari mah urang teh mahasiswa balangsak keneh, ayeuna?
Lur, teu aya deui ucap manah nu pantes ku urang dicacap, iwalti SYUKUR dina raraga milang taun anyar Muharram 1430H AYEUNA..WILUJENG MAPAG HIRUP ANYAR :)
(31 /12/08:718pm)

Tidak ada komentar: